Nazad na vrh

LEASING

Investicije su suštinski element svakog dobrog poslovanja – ovo naročito važi za elektroničku industriju. Brze tehnološke promjene, potreba za ispunjavanjem visokih standarda – to je svakodnevnica svake kompanije. Leasing omogućava pribavljanje moderne opreme ne iziskujući angažman financijskih resursa.

Imamo veliko iskustvo sa leasingom elektroničke opreme

 • Sa nama ste oslobođeni formalnosti koje oduzimaju previše vremena, jer imate našu aktivnu pomoć uz kratak period realizacije
 • Trudimo se da pružimo financijsku pomoć našim klijentima– niski troškovi usluge leasinga
 • Postupak za sklapanje ugovora kojim se dobivaju osnovna sredstva je jednostavan i brz
 • Ne provjeravamo kreditni rejting – leasing je pogodan i za kompanije koje počinju poslovanje kao i za one sa opadajućim kreditnim rejtingom
 • Ne tražimo dodatna sredstva osiguranja

Za koga je leasing najbolje rješenje?

 • Za kompanije koje se brzo razvijaju a kojima je potreban jednostavan i funkcionalan način za financiranje investicija
 • Za kompanije koje žele rashode uključiti u troškove trenutnih poslovnih aktivnosti
 • Za kompanije koje žele brzo realizirati projekte koji zahtijevaju investiranje i koje nemaju vremena za vrlo komplicirane procedure odobravanja kredita
 • Za kompanije sa nestabilnim kreditnim rejtingom

Za kompanije sa nestabilnim kreditnim rejtingom

 • Leasing ne znači smanjivanje kreditne sposobnosti vaše kompanije – moguće uzimanje i otplata drugih kredita
 • U slučaju leasinga računamo cijelu ratu, a u slučaju kredita, samo kamatu

Kontakt osoba za pitanja vezana za leasing

Predmet leasinga:
Ime i prezime:
Pun naziv firme:
Ulica i broj:
Grad:
Poštanski broj:
Telefon:
E-mail:
Napomene: