Nazad na vrh

Specijalizirana oprema

Stroj za pripremno oblikovanje komponenti

Stroj za pripremno oblikovanje komponenti

  • Za aksijalne, radijalne i DIP komponente
  • Proizvodni kapacitet ovisi o modelu: od 26 do 48 000 komponenti na sat
Mjerači i kontrolno/mjerna oprema

Mjerači i kontrolno/mjerna oprema

Okviri za montiranje "through hole" komponenti

Okviri za montiranje "through hole" komponenti

PCB odvajači

PCB odvajači

  • Brz i ekonomičan način za odvajanje prethodno zarezanih PCB-a
Brojači aksijalnih, radijalnih i SMD komponenti

Brojači aksijalnih, radijalnih i SMD komponenti

  • Mikropocesorska kontrola
  • Širina trake aksijalnih komponenti: 55-110 mm
  • Max. presjek komponente: 14 mm
Vage za brojanje komponenti

Vage za brojanje komponenti

  • Sustav baziran na senzoru naprezanja
  • Parametre podešava korisnik