ALSIDENT usisna ruka 830 mm za sustav 75 OTPORAN NA KEMIKALIJE, montaža na stol - bijeli spojevi

Alsident
AL-75-3535-1-7-5
- Za rad sa agresivnim kemikalijama - Sustav sa tri cijevi - Duljina: 830 mm