DELVO ESD napajanje 40V DC (odvijači serije DLV7400A)

Delvo
DE-DLC1110-GG
- Funkcija mekog pokretanja za sprječavanje oštećenja vijaka - Funkcija kontrole brzine - Duljina kabela za napajanje 2 m