DELVO 5 PIN 36V DC napajanje (odvijači serije DLV7300)

Delvo
DE-DLC1213A-GG
- Funkcija mekog pokretanja za sprječavanje oštećenja vijaka - Funkcija kontrole brzine - Duljina kabela za napajanje 2 m