Automatski zavarivač s dva elementa za zavarivanje - 300 mm

ESD
IT-7914247
- Pulsni zavarivač s jednim ili dva elementa za zavarivanje - Maksimalna debljina folije za zavarivanje: 0,5 mm - Oprema ima mogućnost podešavanja parametara zavarivanja: - - debljina folije - - vrijeme zavarivanja - - hlađenje zavara - Nožna papučica za ručni rad - Debljina zavara : 10 mm - Maksimalna debljina zavara: 0,5 mm