Stroj SUPERCUT LN / 5 za pripremno oblikovanje komponenata

ESD
IT-7915041
- Giljotinski sustav rezanja, bez razmaka između ploča, jamči oštar i precizan rez - Moguće je istodobno izrezati više komponenti bez rizika od trošenja oštrice - Površina rezanja: 53 x 43 mm - Kapacitet proizvodnje: 3000 cph (komponente na sat)